เมืองลาซาของทิเบตมีคุณภาพอากาศสูงถึง 99.7%
 การเผยแพร่:2020-07-30 15:46:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

ปีที่แล้ว เมืองลาซา ของเขตปกครองตนเองทิเบตมีคุณภาพอากาศสูงถึง 99.7% จัดอยู่ในแนวหน้าของเมืองสำคัญ 168 เมืองในจีน

คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำธารสายสำคัญ มีการตรวจคุณภาพส่วนควบคุมของรัฐ 7 รายการและแหล่งน้ำดื่ม 4 แห่งของเมือง ได้มาตรฐาน 100%

สภาพของดินโดยรวมมีคุณภาพดี

วันที่ 29 กรกฎาคม เทศบาลเมืองลาซา จัดการแถลงข่าวโดยระบุว่า ปีที่แล้วเมืองลาซาดำเนินโครงการ “ต้นไม้บนภูเขา แม่น้ำสู่ทะเลสาบ และบ้านที่อบอุ่น” อัตราพื้นที่สีเขียวในเมืองมีถึง 36.27% อัตราครอบคลุมป่าไม้ 19.77%

นอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลาหลู่ ทำให้พื้นที่หลักของพื้นที่ชุ่มน้ำเพิ่มขึ้น 0.44 ตารางกิโลเมตร ขยายพื้นที่น้ำกว้างขึ้น 1/3 (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ