ใช้เลโก้สร้าง“รถยนต์ลัมโบร์กินี”
 การเผยแพร่:2020-07-30 15:49:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม อาคารหลันโจวเซนเตอร์ เมืองหลันโจว เมืองเอกมณฑลกันซู่ของจีน จัดแสดงรถยนต์ลัมโบร์กินี่ที่ทำจากตัวต่อเลโก้ ดึงดูดสายตาประชาชนอย่างมาก โดยกว่า 100 คนได้ร่วมกันออกแบบ และใช้เวลาสร้างร่วม 1,350 ชั่วโมง จากเลโก้ 274,396 ชิ้น น้ำหนักรถ 660 กิโลกรัม (Yim/Chu)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ