ปธน. จีนส่งสารแสดงความยินดีต่อปธน.วานูอาตูเนื่องในโอกาสครบ 40 ปี วันประกาศเอกราช
 การเผยแพร่:2020-07-30 15:54:35   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

วันที่ 30 กรกฎาคม ปธน. สี จิ้นผิง ของจีนส่งสารแสดงความยินดีไปถึงปธน.ทัลลิส โอเบด มอเซส ของวานูอาตู เนื่องในโอกาสการครบรอบ 40 ปีการประกาศเอกราชของวานูอาตู

ปธน. สี จิ้นผิง ระบุว่าในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศของวานูอาตูมีผลงานอันยิ่งใหญ่นับตั้งแต่จีนกับวานูอาตูสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา ความร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศได้รับการพัฒนาไปอย่างมาก ในการควบคุมและป้องกันโควิด-19 นั้น ทั้งสองประเทศร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกัน สะท้อนให้เห็นถึงไมตรีจิตระหว่างประชาชนของสองประเทศ

จีนจะสนับสนุนวานูอาตูในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดังเช่นที่แล้วมา ข้าพเจ้าเองให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-วานูอาตู ยินดีที่จะร่วมกับประธานาธิบดีมอเซส ผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านให้พัฒนาต่อไป สร้างความผาสุกให้กับประชาชนของสองประเทศมากยิ่งขึ้น (Bo/LR/ZDan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ