> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tạp chí “Thiên nhiên-vi sinh học” Anh đăng bài cho biết: Dòng vi-rút nCoV có thể đã lây truyền trong dơi hơn chục năm
 Mới nhất:2020-07-30 18:27:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 28/7, tạp chí “Thiên nhiên-vi sinh học” Anh công bố kết quả nghiên cứu của nhóm quốc tế trên mạng, cho rằng vi-rút SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 là diễn biến từ một loại vi-rút rất gần với nó từ 40-70 năm trước, trên thực tếloại vi-rút này đã lây truyền trong dơi hơn chục năm. Nhân viên nghiên cứu cho rằng, nguồn gốc của vi-rút là điều hết sức quan trọng đối với việc kiểm soát dịch bệnh trong tương lai.

Nhân viên nhóm nghiên cứu này đến từ Đại học Pennsylvania, Mỹ, Đại học Edinburgh Anh, Đại học Hồng Công, Trung Quốc,v.v..

Hãng BBC đưa tin, thành quả nghiên cứu này khiến thuyết âm mưu về vi-rút trước đó như vi-rút đến từ phòng thí nghiệm, vi-rút là nhân tạo,v.v hoàn toàn không đứng vững được.