> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Chính quyền Đặc khu Hồng Công: Liên minh châu Âu can thiệp thô bạo công việc của Hồng Công, những biện pháp liên quan thuộc quyết định sai lầm
 Mới nhất:2020-07-30 18:28:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 29/7, Chính quyền Đặc khu Hồng Công cho biết, Liên minh châu Âu mượn cớ việc ấn định Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công, dự định cung cấp chính sách tị nạn, nhập cư và cư trú thông thoáng hơn cho cư dân Hồng Công, là can thiệp thô bạo vào công việc Hồng Công, Chính quyền Đặc khu rất lấy làm tiếc trước việc này.

Người Phát ngôn Chính quyền Đặc khu Hồng Công cho biết, Chính quyền Đặc khu Hồng Công kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu thiết thực và lý tính, tránh áp dụng biện pháp làm tổn hại quan hệ ưu đãi lẫn nhau lâu nay giữa Hồng Công và Liên minh châu Âu.

Người Phát ngôn nêu rõ, mỗi quốc gia đều có quyền và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công sẽ không ảnh hưởng đến tự trị cao độ, tư pháp độc lập và pháp quyền của Hồng Công, cũng không ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thành phố Hồng Công.