“แก๊งคุณป้า”รับจ้างเก็บกระจับเสริมรายได้
 การเผยแพร่:2020-07-31 16:02:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

\

“หลิงเจี่ยว” หรือชื่อไทยว่า “กระจับ” เป็นพืชน้ำสมุนไพรทรงคุณค่าทางภาคใต้ของจีน มีช่วงเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี แหล่งปลูกอยู่ที่หมู่บ้านไก้ ตำบลเฟิ่งหยาง อำเภอเฟินอี๋ เมืองซินอี๋ว์ มณฑลเจียงซี ซึ่งต้นกรกฎาคมของแต่ละปี จะมีแรงงานหญิงกลุ่มหนึ่งที่เสร็จสิ้นงานในนา หรือต้องการหารายได้เสริมช่วยครอบครัว รวมตัวกันเป็น “แก๊งคุณป้า”มารับจ้างเก็บกระจับกลางน้ำ โดยทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ปริมาณการเก็บผลผลิตต่อวันมีถึงกว่า 3,000 กิโลกรัม สนองความต้องการของตลาดทั้งในและนอกมณฑล

\

ทั้งนี้ กระจับได้รับฉายาว่า “ก้อนเงินตำลึงจีน”ยอดการผลิตต่อปีของหมู่บ้านแห่งนี้สูงถึง 200 – 300 ตัน แรงงาน “แก๊งคุณป้า”จะได้รับค่าจ้างวันละ 80 หยวน ทำให้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว 3 เดือนนี้ แต่ละคนสามารถมีรายได้เสริมกว่า 7,000 หยวน (YIM/LF/CHU)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ