โครงข่ายการสื่อสารจีนบุกมองโกเลียใน
 การเผยแพร่:2020-08-03 12:02:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ลึกเข้าไปในทุ่งหญ้าของซีนปาเอ่อ หู่จั่วฉีมองโกเลียใน มีประชากรจำนวนไม่มาก ก่อนหน้านี้ โครงข่ายการสื่อสารยังไม่ได้รับการพัฒนา เกษตรกรปศุสัตว์ยังไม่ได้รับความสะดวกในด้านการสื่อสาร

\

ในปี2018 รัฐบาลท้องถิ่นดำเนินการให้บริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม และโครงการพื้นที่ปศุสัตว์แบบทันสมัย ทำให้ชีวิตของคนที่นี่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก สามารถดูโทรทัศน์ระบบ HD ในโทรศัพท์มือถือ ขณะที่ต้อนฝูงแกะและม้า วิดีโอคอลกับญาติและเพื่อน ทำการถ่ายทอดสดออนไลน์ ปัจจุบันเกษตรกรปศุสัตว์ที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขแบบสมาร์ท

ซู เอ่อหนี เกษตรกรปศุสัตว์ กำลังดูภาพยนตร์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ที่บ้าน บ้านของเขาอยู่ในทุ่งหญ้าที่ห่างจากเขตเมือง 70 กิโลเมตร เขากล่าวว่าเมื่อก่อนบ้านเขาเคยมีปัญหาในการรับสัญญาณโทรทัศน์ แต่ตอนนี้ มากกว่า 95% ของเกษตรกรปศุสัตว์ที่นี่ ได้ใช้บริการการขยายโครงข่ายด้านการสื่อสาร ในปัจจุบันมีการวางสายเคเบิลยาว 660.5 กิโลเมตร ทำให้เกษตรกรและปศุสัตว์มากกว่า 6,100 ครอบครัวมีสัญญาณดิจิตอลในบ้าน (Bo/Patt/Zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ