> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Chuyên gia Mỹ về vấn đề quốc tế William Jones: Trung Quốc chú trọng phát triển chất lượng cao chắc chắn sẽ khiến thế giới được hưởng lợi
 Mới nhất:2020-08-10 18:15:25   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Chuyên gia Mỹ về vấn đề quốc tế, Trưởng Phân xã tạp chí “Thông tin sách lược toàn cầu” (GSIS) tại Oa-xinh-tơn Uy-li-am Giôn (William Jones) mới đây cho biết, sức sáng tạo là động lực chủ yếu thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển hiện nay, Trung Quốc chú trọng phát triển chất lượng cao, thực chất là quan tâm nguồn tạo ra của cải sau này, không những Trung Quốc sẽ được lợi từ đó, hơn nữa chắc chắn sẽ khiến các nước khác trên thế giới được hưởng lợi.Ông Giôn nêu rõ, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh và khôi phục sản xuất khiến kinh tế Trung Quốc đã duy trì xu hướng tương đối tốt và phát huy vai trò vực dậy kinh tế toàn cầu.

Trước đà chủ nghĩa bảo hộ và cô lập ngóc đầu dậy hiện nay, ông Giôn cho rằng đây chỉ là hiện tượng tạm thời. Ông cho biết, xét về lâu dài, xu hướng nhất thể hóa toàn cầu chắc chắn sẽ được tăng cường và tạo nhiều khả năng phát triển hơn.