ธนาคารลาวจีนช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมลาว
 การเผยแพร่:2020-08-13 17:47:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

พร้อมกับจีนดำเนินยุทธศาสตร์ “วิสาหกิจจีนก้าวสู่อินเตอร์” อีกทั้งส่งเสริมเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนและความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง จีนและลาวมีการติดต่อกันทางเศรษฐกิจใกล้ชิดมากขึ้น สองฝ่ายได้ส่งเสริมการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากการบริการทางการเงินที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์นี้ การก่อตั้งธนาคารลาวจีนได้ช่วยสนับสนุนการขจัดความยากจนของลาว ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว ร่วมแสดงบทบาทความรับผิดชอบของสังคม ซึ่งเป็นที่ต้อนรับของธุรกิจลาวด้วยดี

ทั้งนี้ การขจัดความยากจนเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลลาว นายหู กัง ผู้จัดการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของธนาคารฟู่เตียนมณฑลหยุนหนาน กล่าวว่า ธนาคารลาวจีนเข้าร่วมในการขจัดความยากจนของลาวอย่างแข็งขัน ซึ่งให้บริการต่อโครงการใหญ่ เช่น ทางด่วนสายแรกของลาว การสร้างทางรถไฟจีน-ลาว พร้อมช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ธุรกิจสินค้าหัตถกรรมและการเกษตร ให้ทุนสนับสนุนเพื่อช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรที่อยู่พื้นที่ห่างไกลพ้นจากความยากจน (Yim/Chu/Zi)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ