จีนสร้างบ้านช่วยผู้มีรายได้น้อยขจัดความยากจน
 การเผยแพร่:2020-08-18 15:34:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 17 สิงหาคม คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนแถลงว่าโครงการสร้างบ้านใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 นั้น สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย มีชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยจดทะเบียนโยกย้ายแหล่งที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ได้เข้าพักในบ้านใหม่แล้ว

นางเมิ่ง เหว่ยโฆษกคณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนกล่าวว่า ปัจจุบันทั่วประเทศได้สร้างที่อยู่อาศัยใหม่จำนวน 35,000 แห่ง สร้างบ้านใหม่กว่า 2.66 ล้านชุด และยังออกนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ การช่วยเหลือการมีงานทำ การบริหารชุมชนและการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ในอนาคตจะทุ่มเทกำลังช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ย้ายถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง (Bo/Lin/Zhou) 


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ