> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Quy mô phát hành trái phiếu tại nước ngoài trong tháng 6-7 của doanh nghiệp vốn Trung Quốc tăng trở lại — nguyên nhân căn bản là vốn nước ngoài không ngừng tăng cường niềm tin với Trung Quốc
 Mới nhất:2020-08-18 18:55:31   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI
Ngày 17/8, tại Bắc Kinh, Người phát ngôn báo chí Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước Trung Quốc Mạnh Vĩ cho biết, tháng 6 và tháng 7 năm nay, quy mô phát hành trái phiếu tại nước ngoài của doanh nghiệp vốn Trung Quốc tăng trở lại. Về nguyên nhân này, bà Mạnh Vĩ nói: “Ngyên nhân căn bản là do Trung Quốc đã giành được thành quả chiến lược to lớn trong phòng chống dịch bệnh, tình hình khôi phục làm việc và sản xuất tốt lên từng tháng, trật tự kinh tế phục hồi một cách có trật tự, vốn nước ngoài không ngừng tăng cường niềm tin đối với kinh tế và doanh nghiệp Trung Quốc”.Bà Mạnh Vĩ cho biết, trong tháng 6 và tháng 7, cả thảy có 84 doanh nghiệp Trung Quốc phát hành 125 đợt trái phiếu trung và dài hạn ở nước ngoài, kim ngạch phát hành lũy kế 45,92 tỷ Đô-la Mỹ, trong đó bao gồm các ngành như công nghiệp, tài chính, bất động sản, đầu tư đô thị, mạng In-tơ-nét, công nghệ thông tin v.v..