พิษโควิด-19 ส่งผลกระทบตลาดแรงงานวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 การเผยแพร่:2020-08-20 15:36:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา  องค์การแรงงานระหว่างประเทศและธนาคารพัฒนาเอเชียร่วมกันออกรายงานฉบับหนึ่ง  โดยระบุว่า  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำลายเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างขนานใหญ่  และคุกคามการมีงานทำของวัยรุ่นในภูมิภาคนี้อีกด้วย

รายงานดังกล่าวมีหัวข้อว่า รับมือวิกฤตการมีงานทำของวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากผลกระทบโควิด-19  โดยระบุว่า  เมื่อเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ปัจจุบันวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี จะได้รับผลกระทบร้ายแรงกว่าผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป  และมีความเป็นไปได้ที่จะแบกรับต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นและเป็นระยะยาว  

รายงานฉบับนี้ระบุด้วยว่า  ความจริง  ก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดแรงงานวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ได้ประสบกับการท้าทายอยู่แล้ว โดยเมื่อปี 2019  อัตราว่างงานของวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีถึง 13.8%  ส่วนอัตราว่างงานของผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปในภูมิภาคนี้มีแค่ 3.0%  เท่านั้น  โดยมีวัยรุ่นจำนวนกว่า 160 ล้านคน ตกอยู่ในภาวะที่ไม่มีงานทำ  ไม่ได้เรียนหนังสือ  และไม่มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะ  แรงงานวัยรุ่นมี 4 ใน 5 รับจ้างนอกระบบ  สัดส่วนนี้สูงกว่าผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป  นอกจากนี้  ยังมีแรงงานวัยรุ่น 1 ใน 4 ใช้ชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบากปานกลางหรือยากจนสุด ๆ

รายงานฉบับนี้ระบุว่า  สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นใน 3 ด้านดังต่อไปนี้  1.การทำงานหยุดชะงัก  โดยมีเวลาทำงานสั้นลง  และมีรายได้ลดน้อยลง  แรงงานที่รับจ้างกับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะเผชิญกับการว่างงาน  2.การศึกษากับการอบรมหยุดชะงัก    และ 3.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่และกำลังหางานทำอยู่ หรือผู้ที่จะเปลี่ยนงานทำในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซานั้น จะประสบความยากลำบาก    รายงานคาดว่า  อัตราว่างงานของวัยรุ่นในประเทศฟิจิ  เนปาล  ปากีสถาน  ฟิลิปปินส์  และไทย จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าเมื่อเทียบกับอัตราว่างงานในปี 2019(YIM/ZHOU)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ