> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Đại sứ Trung Quốc tại Cam-pu-chia Vương Thiên Văn cho biết Hội nghị Cấp cao Lan Thương-Mê-công lần thứ 3 sẽ mở ra trang mới cho hợp tác sông Lan Thương-Mê-công
 Mới nhất:2020-08-24 18:51:19   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:cri

Hội nghị Cấp cao sông Lan Thương-Mê-công lần thứ 3 ngày 24/8 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Cam-pu-chia tham dự hội nghị. Trước thềm hội nghị, Đại sứ Trung Quốc tại Cam-pu-chia Vương Văn Thiên cho biết, Hội nghị Cấp cao hợp tác sông Lan Thương-Mê-công lần này lấy “Nâng cấp quan hệ đối tác, thúc đẩy phồn vinh chung” làm chủ đề, sẽ mở ra trang mới cho hợp tác sông Lan Thương-Mê-công.

Cơ chế hợp tác Lan Thương-Mê-Công chính thức ra đời tại Tam Á, tỉnh Hải Nam tháng 3 năm 2016. Đại sứ Vương Văn Thiên cho biết, cơ chế Hợp tác Mê-công-Lan Thương kể từ khi thành lập đã đóng vai trò quan trọng cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực. Sau này sẽ mang lại càng nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân các nước căn cứ theo nhu cầu thực tế của các nước.