ภาพยนตร์เชิงโต้ตอบที่ลงฉายในโรงหนังเรื่องแรกของโลกเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ปักกิ่ง
 การเผยแพร่:2020-08-25 15:33:03   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เมื่อเร็วๆ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปักกิ่งครั้งที่ 10 เปิดฉาก ปีนี้เสนอภาพยนตร์เรื่อง “Late Shift ” ซึ่งเป็นภาพยนตร์เชิงโต้ตอบเรื่องหนึ่ง ทั้งเป็นการฉายภาพยนตร์เชิงโต้ตอบที่แผ่นดินใหญ่จีนครั้งแรกด้วย

ภาพยนตร์เชิงโต้ตอบก็คือผู้ชมภาพยนตร์จะมีบทบาทในการตัดสินชะตากรรมของตัวแสดงในภาพยนตร์ ช่วยตัดสินเรื่องของภาพยนตร์ในระหว่างการชมภาพยนตร์โดยตลอด ในระหว่างการชมภาพยนตร์เชิงโต้ตอบ ผู้ชมสามารถกำหนดนิยายภาพยนตร์และเลือกขั้นตอนต่อไปภายในเวลาจำกัดให้กับตัวแสดง จะสามารถมีความรู้สึกแบบมีส่วนร่วมในภาพยนตร์ ภาพยนตร์เชิงโต้ตอบนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ชมไม่เพียงแต่เป็นผู้ชมเท่านั้น หากยังสามารถมีความเป็นตัวแสดงและเป็นผู้ตัดสินนิยายของภายพนตร์ในระดับหนึ่งได้

ในระหว่างมีกรโต้ตอบกับภาพยนตร์เรื่อง “Late Shift” นั้น ผู้ชมต้องดำเนินการตัดสินใจในขณะสำคัญที่ชี้ขาดชะตากรรมของตัวแสดงได้ 180 คร้ง จึงก่อให้เกิดนิยายที่แตกต่างกัน และอาจเกิดการสิ้นสุดที่ต่างกันทั้งหมด 7 แบบ แต่จะไม่เกิดการชะงับหรือการย้อนหลังใดๆ ซึ่งเท่ากับผู้ชมได้แสดงภาพยนตร์ด้วยตนเอง (Dan/Bo)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ