องค์กรต่างๆของสหประชาชาติร่วมกันเรียกร้องเสริมการคุ้มครองทางสังคมต้านการระบาดของโควิด
 การเผยแพร่:2020-08-27 17:33:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 26 สิงหาคม โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศร่วมกันประกาศแถลงการณ์ เรียกร้องประเทศต่างๆ ใช้มาตรการเร่งด่วน ทั้งในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหลังพ้นวิกฤตแล้ว ต้องส่งเสริมการลงทุนในด้านการคุ้มครองทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคนอ่อนแอที่สุด แถลงการณ์ได้รับการสนับสนุนจาก6 องค์การของสหประชาชาติที่รวมทั้งองค์การยูเนสโกและธนาคารโลก

ทั้งนี้ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติได้ประกาศรายงานคาดการณ์ล่าสุดว่า ภายในเวลา5 ปีข้างหน้า ผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์วัณโรคและมาลาเรียอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 20 และ 36 ประเทศต่างๆ จำต้องประกันให้ทุกคนสามารถได้รับการบริการทางสังคม ที่รวมถึงการรักษาพยาบาล และให้การลงทุนด้านการคุ้มครองทางสังคมอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงประชาชนเนื่องจากสูญเสียการทำงานจนส่งผลประทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ด้านกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติยังชี้ว่า การปิดโรงเรียนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนกว่าร้อยละ90ของทั่วโลกได้รับผลกระทบ ประเทศต่างๆ จำต้องปฏิบัติตามคำมั่นที่จะให้การคุ้มครองทางสังคมกับผู้ที่ต้องการทุกคน

นอกจากนี้ องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ประกาศว่า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วโลกมีงานประจำ 150 ล้านตำแหน่งสูญหายไปในไตรมาสแรกของปีนี้ส่วนในอีกหลายเดือนข้างหน้าก็อาจจะมีหลายล้านคนไม่มีงานทำ ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องใช้มาตรการเพื่อประกันการมีงานทำอย่างยั่งยืน ป้องกันสุขภาพ สิทธิและผลประโยชน์และรายได้ของแรงงานในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดและหลังพ้นวิกฤตแล้ว (yim/kt/zdan)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ