เมืองอุรุมชีทำการฆ่าเชื้อทั้งเมืองอีกครั้ง
 การเผยแพร่:2020-08-28 15:34:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

\

ตลาดพืชผลการเกษตรซินเหลียน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอุรุมชี เขตซินเจียง เป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ของท้องถิ่น จำหน่ายผลไม้ ผักสด  อาหาร และน้ำมันที่สำคัญของเมือง ตลอดช่วงหลายวันมานี้  อาสาสมัครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้ร่วมมือกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งในตลาดและโดยรอบ เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภัยทั่วด้าน (Yim/Lei/Chu)

\

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ