ปธน.จีนพูดคุยทางโทรศัพท์กับสมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก
 การเผยแพร่:2020-09-01 17:40:05   ดูความถี่:0 แหล่ง:People's Daily

สำนักข่าวซินหวารายงานว่าคืนวันที่ 31 สิงหาคม ปธน.สี จิ้นผิง ของจีน ได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับสมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก

โดย ปธน.สี จิ้นผิงในนามของรัฐบาลจีนและประชาชนจีน แสดงการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนโมร็อกโกในการเดินหน้าควบคุมและป้องกันโควิด-19 ด้วยความจริงใจ สถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นการท้าทายต่อทั่วโลกอย่างร้ายแรง จีนกับโมร็อกโกได้ร่วมกันต่อสู้ ในช่วงเริ่มต้นโมร็อกโกให้การสนับสนุนแก่จีนอย่างแข็งขัน และดูแลชาวจีนที่ติดค้างในโมร็อกโกด้วยดี หลังจากโมร็อกโกเกิดการแพร่ระบาด จีนได้ให้ความช่วยเหลือทางเวชภัณฑ์แก่โมร็อกโกเช่นกัน

ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงทั่วโลก วัคซีนจึงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าว จีนแสดงท่าทีอย่างชัดเจนหลายครั้งว่าหลังจากจีนวิจัยและผลิตวัคซีนเป็นผลสำเร็จ จีนจะนำวัคซีนไปช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาก่อน โดยเฉพาะประเทศต่างๆในแอฟริกา จีนยินดีจะผลักดันความร่วมมือกับโมร็อกโกในการวิจัยและผลิตวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสองฝ่ายควรร่วมมือกับประเทศต่างๆในโลก คุ้มครองกลไกพหุภาคี สนับสนุนการแสดงบทบาทสำคัญขององค์การอนามัยโลก รักษาความปลอดภัยและสุขภาพรวมถึงชีวิตของประชาชนทั่วโลก

ปธน.สี จิ้นผิงเน้นว่าจีนกับโมร็อกโกมีมิตรภาพที่สืบทอดกันมายาวนาน สองประเทศมีความเข้าใจและความไว้วางใจกันมาโดยตลอด ให้การสนับสนุนต่อกันในปัญหาสำคัญๆ ต่างๆจีนส่งเสริมให้วิสาหกิจจีนไปลงทุนในโมร็อกโก ยินดีจะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบต่างๆ รวมถึง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ฟอรั่มความร่วมมือจีน-แอฟริกา ฟอรั่มความร่วมมือจีน-ประเทศอาหรับ เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-โมร็อกโก ก้าวหน้าไปอีกขั้น

ด้านสมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโกกล่าวว่า โมร็อกโกจะเสริมความร่วมมือกับจีนมาเป็นอันดับหนึ่ง และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น โมร็อกโกสนับสนุนจุดยืนของจีนที่ปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของตน และขอขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนโมร็อกโกในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และหวังว่าจะส่งเสริมความร่วมมือกับจีนในการวิจัยและผลิตวัคซีนโควิด-19 ต่อไป (Bo/Cai/Sun)


ช่องแนะนำ