อำเภอหมิ่น มณฑลกันซู่ ปลูกสมุนไพรบรรเทาความยากจน
 การเผยแพร่:2020-09-02 16:50:15   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 1 กันยายน คนงานสหกรณ์วิชาชีพเกษตรกรเพื่อการเพาะปลูกและซื้อขายสมุนไพรจีนยี่หนง  ตำบลฉาบู อำเภอหมิ่น  มณฑลกันซู่ กำลังขะมักเขม้นกับงานผลิตสมุนไพร

\

\

ทั้งนี้ อำเภอหมินมีสมญานามว่า “หมู่บ้านสมุนไพรพันปี”  และเป็นหมู่บ้านปลูกตังกุยที่ขึ้นชื่อของจีนด้วย โดยมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรเกือบ 400 ตารางกิโลเมตร

\

 การปลูกสมุนไพรจึงเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน  ซึ่งมีรายได้จากการขายสมุนไพรคิดเป็น 60% ของรายได้ทั้งหมด(Yim/Zhou/Cui)


ช่องแนะนำ