นักเรียนเมืองอู่ฮั่นนับล้านคนกลับสู่รั้วโรงเรียน
 การเผยแพร่:2020-09-02 16:56:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 1 กันยายน  บรรดานักเรียนของโรงเรียนมัธยมอู่ฮั่นกำลังทยอยกันเข้าโรงเรียน

\

\

โดยโรงเรียนชั้นอนุบาล  ประถม  และมัธยมจำนวน 2,842 แห่ง ทั่วเมืองอู่ฮั่นต่างเปิดการเรียนการสอน นักเรียนจำนวนกว่า 1,399,000 คน กลับสู่รั้วโรงเรียน(Yim/Zhou/Cui)

\


ช่องแนะนำ