> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Uỷ ban Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh công bố nhà cung cấp chính thức về dịch vụ thiết kế logo – Tình hình tổng thể về khai thác thị trường Ô-lim-pích mùa Đông chưa bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
 Mới nhất:2020-09-02 18:22:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 1/9, Uỷ ban Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh đã chính thức công bố nhà cung cấp độc quyền và chính thức về dịch vụ thiết kế logo của Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh năm 2022. Nhân sĩ hữu quan đồng thời nêu rõ, tình hình tổng thể về công tác khai thác thị trường Ô-lim-pích mùa Đông Bắc kinh chưa bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tính đến nay, Uỷ ban Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh đã thành công ký thỏa thuận với 34 nhà tài trợ, trong đó bao gồm 10 đối tác hợp tác chính thức, 10 nhà tài trợ chính thức, 8 nhà cung cấp độc quyền và chính thức và 6 nhà cung cấp chính thức.