จีนเปิด “เดือนช่วยเหลือผู้ยากจนด้วยการบริโภค” ปี 2020
 การเผยแพร่:2020-09-03 15:48:25   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 1 กันยายน พิธีเปิดกิจกรรมเดือนช่วยเหลือผู้ยากจนด้วยการบริโภคทั่วประเทศจีนครั้งแรก จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ภายใต้หัวข้อ “วิสาหกิจเข้าร่วมนับหมื่น ร้อยล้านคนร่วมเคียง”  ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายนนี้

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานบรรเทาความยากจน คณะรัฐมนตรีจีนกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจากเขตยากจน ประกันอุปทานด้านธัญญาหาร ผัก และผลไม้ให้มีเสถียรภาพ และจัดตั้งกลไกช่วยเหลือผู้ยากจนทางสังคมในระยะยาว โดยจะยืนหยัดทั้งการสนับสนุนด้านนโยบายและกฎการตลาด ใช้รูปแบบการจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประสานงานและระดมทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าขายผลิตภัณฑ์จากเขตยากจน กระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนอย่างต่อเนื่อง

เดือนช่วยเหลือผู้ยากจนด้วยการบริโภคปี 2020 จะจัดกิจกรรมเฉพาะด้านต่างๆ ผลักดันกิจการบรรเทาความยากจนให้เข้าตลาดทั่วประเทศ และชี้นำผู้ยากจนเพิ่มรายได้ด้วยการทำงานของตน (Yim/Cai/Sun)


ช่องแนะนำ