องค์การสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลกประกาศดัชนีนวัตกรรมปี 2020
 การเผยแพร่:2020-09-03 15:51:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CCTV

เว็บไซต์ซีซีทีวีรายงานว่า วันที่ 2 กันยายน องค์การสิทธิทรัพสินทางปัญญาโลกประกาศดัชนีการประดิษฐ์คิดสร้างใหม่ของโลกประจำปี 2020 โดยระบุว่า โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของโลกในระยะยาวอย่างร้ายแรง แต่ขณะเดียวกัน ก็ได้กระตุ้นกำลังสร้างสรรค์ในด้านสาธารณสุข การศึกษา และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์และเวียดนามต่างมีความสามารถประดิษฐ์คิดสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศที่มีพลังสร้างสรรค์ของโลก ได้ค่อยๆ ย้ายไปทางตะวันออกแล้ว

รายงานระบุว่า จีนอยู่ในอันดับที่ 14 ต่อเนื่องจากปี 2019 โดยเป็นประเทศองค์เศรษฐกิจระดับกลางเพียงประเทศเดียวที่ติด 30 อันดับแรก ซึ่งจีนได้ยืนยันฐานะการเป็นผู้นำด้านประดิษฐ์คิดสร้าง ดัชนีขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบสินค้าด้านอุตสาหกรรมและการส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างจัดอยู่แนวหน้า

ผู้อำนวยการองค์การสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวว่า เพื่อรับมือกับผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมจากพิษโควิด-19  ประเทศต่างๆ พยายามออกแผนช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ สนับสนุนให้บุคคล องค์กรศึกษา วิสาหกิจและฝ่ายต่างๆ เสนอแนวคิดใหม่ในการยกระดับกำลังแข่งขันทางสากลและทิศทางแห่งการพัฒนาในอนาคต (Yim/Ping/Cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ