จีนยืนหยัดใช้นโยบายการเงินสุขุมยืดหยุ่นเหมาะสม
 การเผยแพร่:2020-09-03 15:54:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า วันที่ 2 กันยายน นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเรียกประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมมีมติว่า ต้องยืนหยัดใช้นโยบายการเงินสุขุมที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการทางเศรษฐกิจและการเงินมีเสถียรภาพมากขึ้น

ที่ประชุมยังเน้นว่า ต้องรักษาการมีพลังและความยั่งยืนของนโยบายดังกล่าว  หลีกเลี่ยงการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่รุนแรง นอกจากนี้ ยังต้องใช้มาตรการให้นำเงินทุนไปใช้ในภาคเศรษฐกิจจริง  ที่ประชุมยังได้กำหนดกฎระเบียบในการจัดตั้งบริษัทการเงิน  เพื่อทำให้บริษัทการเงินให้บริการแก่ภาคเศรษฐกิจจริงด้วยดี

ที่ประชุมยังได้พิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการลดมลภาวะทางอากาศในกรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน มณฑลเหอเป่ย  และพื้นที่รอบข้าง โดยเน้นว่า ต้องส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างพลังงาน อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคดังกล่าว  ใช้ถ่านหินที่ไม่ก่อปัญหามลภาวะทางอากาศ เร่งเปลี่ยนรูปแบบและยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ปิโตรเคมี และวัสดุก่อสร้าง ทุ่มเทกำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน    และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมกัน (yim/cai)


ช่องแนะนำ