บุคลากรการแพทย์แผ่นดินใหญ่ช่วยฮ่องกงรณรงค์ตรวจระวังโควิด-19 ในชุมชน
 การเผยแพร่:2020-09-03 15:52:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 2 กันยายน ทีมบุคลากรการแพทย์จีนช่วยงานตรวจกรดนิวคลีอิกจากแผ่นดินใหญ่จำนวน 89 คน เดินทางถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเมื่อรวมกับคณะที่เดินทางไปก่อนหน้าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปัจจุบัน มีบุคคลากรการแพทย์จากแผ่นดินใหญ่รวมแล้วกว่า 300 คน เดินทางไปช่วยเหลือเขตฮ่องกงประชาสัมพันธ์โครงการตรวจโควิด-19 ในชุมชน อีกทั้งประสานงานกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในการต้านโควิด-19 (Yim/Zhou/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ