จีนประกาศรายชื่ออนุสรณ์สถาน โบราณสถาน วีรชน และกลุ่มวีรชนในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นระดับชาติ รุ่นที่ 3
 การเผยแพร่:2020-09-04 16:11:42   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

เพื่อรำลึก 75 ปี แห่งชัยชนะสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นของประชาชนจีนและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก จีนประกาศรายชื่ออนุสรณ์สถานและโบราณสถานในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่น ระดับชาติ รุ่นที่ 3 จำนวน 80 แห่ง พร้อมด้วยรายชื่อวีรชนและกลุ่มวีรชนในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นระดับชาติ รุ่นที่ 3 จำนวน 185  ราย

สงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นเป็นสงครามปลดปล่อยประเทศที่ได้รับชัยชนะอย่างสมบูรณ์ครั้งแรกในการต่อต้านศัตรูผู้รุกรานในยุคใกล้ของจีน ถือเป็นการล้างความอัปยศของประเทศที่ถูกต่างชาติรุกรานและแพ้สงครามมาอยู่ตลอด ถือเป็นการอุทิศกำลังที่สำคัญเพื่อกอบกู้บ้านเมืองให้อยู่รอด เป็นอิสระ และปลดปล่อยประชาชน ตลอดจนถือเป็นชัยชนะของสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก

สงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นเปิดฉากขึ้นหลังจากเหตุการณ์ “18 กันยา” ปี 1931 และสิ้นสุดลงในปี 1945 โดยจีนเป็นผู้ชนะในที่สุด ในช่วงภาวะอันตรายที่จะสิ้นชาติขาดวงศ์นี้ ประชาชนจีนสู้รบเสียเลือดเนื้อเพื่อชาติต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่น มีวีรชนจำนวนมากพลีชีพเพื่อชาติ มีความรักชาติ ความรับผิดชอบต่อชาติ และต่อสู้อย่างทรหดอดทน เห็นความตายเป็นการกลับบ้าน สู้รบกับข้าศึกจนเลือดหยดสุดท้าย ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นผู้ชนะในที่สุด จิตใจของวีรชนเหล่านี้เป็นสมบัติทางจิตใจที่ล้ำค่าของประชาชนจีนชั่วนิรันดร คุณงามความดีของวีรชนผู้ยิ่งใหญ่โชติช่วงดั่งดวงตะวัน และจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไป

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่ออนุสรณ์สถานและโบราณสถานในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นระดับชาติ รุ่นที่ 3 จำนวน 80 แห่งดังกล่าว  เป็นผลการรวบรวมและคัดเลือกจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (TIM/LING/CAI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ