เมืองฉางซาเร่งปลูกจิตสำนึกเด็กๆ รู้คุณค่าอาหาร
 การเผยแพร่:2020-09-04 16:21:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 2 กันยายน  โรงเรียนอนุบาลที่ 2 สังกัดกลุ่มการศึกษาชั้นอนุบาลเย่ลู่  เมืองฉางซา  มณฑลหูหนาน  ครูกำลังสอนเด็ก ๆ วาดภาพของกิน

โรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ใช้วิธีเล่านิทานก่อนทานอาหารกลางวัน  เพื่อให้เด็กรู้จักธัญพืช และวาดภาพของกินต่าง ๆ   เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรู้คุณค่าอาหาร ไปพร้อมกับอบรมให้เด็กปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตอนรับประทานอาหาร (Yim/Zhou/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ