หอวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเมืองหนานจิง“ฐานอวกาศนอกโลก”
 การเผยแพร่:2020-09-04 16:22:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

หอวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมืองหนานจิง ตั้งอยู่ที่ถนนจื่อจิงฮวา  ตำบลหยี่ฮวาไถ เมืองหนานจิง  เมืองเอกมณฑลเจียงซู

\

ถือเป็นอีกหนึ่งฐานเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสำคัญระดับชาติของจีน (Yim/Zhou/Cui)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ