รมว.ต่างประเทศจีนระบุ จีนเสนอข้อริเริ่มให้ความสะดวกการผ่านเข้า-ออกแดนทั้งคนและสิ่งของ
 การเผยแพร่:2020-09-04 17:21:37   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า คืนวันที่ 3 กันยายน ระหว่างการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G20 ที่กรุงปักกิ่ง นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวว่า จีนยินดีจับมือกับฝ่ายต่าง ๆ ผลักดันข้อริเริ่มให้ความสะดวกแก่การผ่านเข้า-ออกแดนทั้งบุคคลและสิ่งของ

นายหวัง อี้ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะอภิปรายเรื่องการผ่านเข้า-ออกแดนของบุคคลและการบริหารเขตพรมแดน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ฝ่ายต่าง ๆ ควรเสริมการแลกเปลี่ยนด้านบุคคลากรตามระเบียบบนพื้นฐานการป้องกันโรคระบาดด้วยดี และปรับช่องทางทวิภาคีให้เป็นเครือข่ายพหุภาคี เสริมการแจ้งข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด และการทดสอบกรดนิวคลีอิกทางไกล อีกทั้งจัดตั้งช่องทางสีเขียวสำหรับการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ปรับห่วงโซ่อุปทานให้มีความราบรื่น อภิปรายเรื่องความเป็นไปได้ที่จะลดภาษีศุลกากรเวชภัณฑ์ให้เป็นศูนย์

นอกจากนี้ เขากล่าวด้วยว่า จีนยินดีใช้ความพยายามร่วมกับฝ่ายต่าง  ๆ ผลักดันข้อริเริ่มให้ความสะดวกแก่การผ่านเข้า-ออกแดนสำหรับบุคคลและสิ่งของ เพื่อเสริมความร่วมมือดังกล่าวด้วย (Tim/Cai/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ