> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Nhà khoa học Trung Quốc được trao Giải thưởng APEC về Sáng tạo, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2020
 Mới nhất:2020-09-04 18:41:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Giải thưởng APEC về Sáng tạo, Nghiên cứu và Giáo dục năm 2020 ngày 2/9 đã công bố kết quả bình chọn, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Sinh học Thành Đô Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Trần Hoài đã được trao giải về lĩnh vực nghiên cứu tính đa sạng sinh học đất ngập nước.

Chủ đề của giải thưởng năm nay là “Tính đa dạng sinh học vì một nền kinh tế thịnh vượng”. Tổng Thư ký Ban Khoa học-công nghệ và Sáng tạo Ma-lai-xi-a Siti Hamisah cho biết, việc nghiên cứu của nghiên cứu viên Trần Hoài đã thể hiện rất tốt chủ đề năm nay, tính đa dạng sinh học hết sức quan trọng đối với các nền kinh tế APEC với tài nguyên thiên nhiên phong phú, tìm hiểu tốt hơn thiên nhiên và tính đa dạng sinh học có lợi cho việc ứng phó thách thức và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.