ความสัมพันธ์จีน-อาเซียนเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
 การเผยแพร่:2020-09-07 16:14:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 4 กันยายน นายหยาง เจี๋ยฉือ กรรมการกรมการเมือง ประธานคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้สัมภาษณ์สำนักข่าวซินหวาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า   เขาเดินทางไปเยือนพม่าในวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา พม่าเป็นประเทศสมาชิกสำคัญของอาเซียน ระหว่างการเยือนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายพม่าในระดับลึกซึ้ง เกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียน ซึ่งได้บรรลุความเห็นพ้องต้องกันหลายประการ จีนให้ความสำคัญในระดับสูงต่ออาเซียนโดยจัดให้อาเซียนอยู่ในอันดับต้นๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางการทูตกับประเทศรอบข้าง ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียนเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ปีหน้าจะครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งหุ้นส่วนการเจรจาระหว่างจีน-อาเซียน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายมีศักยภาพอันมหาศาล และมีอนาคตที่กว้างไกล จีนมีความปรารถนาที่จะให้ทั้งสองฝ่ายลงลึกความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยเริ่มต้นจากการเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมือง ร่วมกันปฏิบัติตามความเห็นที่สำคัญ และเห็นพ้องร่วมกันระหว่าง ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนและผู้นำประเทศอาเซียน

ประการที่สอง ต้องร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่อำนวยประโยชน์แก่กัน   ประสานข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางและแผนแม่บทการเชื่อมต่อกันในอาเซียนปี 2025 ”ในระดับลึกซึ้ง

ประการที่สาม ต้องกระชับความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัย พัฒนาวัคซีนและยารักษาโรค

ประการที่สี่ การรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค จีนยินดีประสานและร่วมมือกับอาเซียนในประเด็นปัญหาระหว่างประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ร่วมกันรักษากลไกพหุภาคี และสันติภาพรวมถึง เสถียรภาพในภูมิภาค  รวมทั้งความยุติธรรม และความเป็นธรรมระหว่างประเทศ (bo/cai)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ