ฟอรั่มสาธารณสุขในงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติภาคบริการของจีนออก“ปฏิญญาปักกิ่ง”เรียกร้องทั่วโลกร่วมใจสู้ภัยโรคระบาด
 การเผยแพร่:2020-09-07 16:34:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวซินหวา

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า ฟอรั่มสาธารณสุขในงานมหกรรมแสดงสินค้านานาชาติภาคบริการของจีน 2020 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยเมื่อวันที่ 6 กันยายน คณะกรรมการอนามัยและสุขภาพกรุงปักกิ่งร่วมมือกับสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกและหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประกาศ “ปฏิญญาปักกิ่ง” ผ่านที่ประชุม เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ภัยโรคระบาด

แถลงการณ์ฉบับนี้ระบุว่าทุกฝ่ายควรยืนหยัดตั้งมั่นสมานฉันท์ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อำนวยประโยชน์แก่กัน มีความเสมอภาค โปร่งใส และเคารพต่อกัน ร่วมระดมสติปัญญาป้องกันโรค จับมือกันต้านภัยโรคระบาด เสริมสร้างความร่วมมือด้านสุขอนามัยทั่วโลก ผลักดันความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของมวลมนุษยชาติ

นางเฉิน เป้ย รองเลขาธิการฯ กรุงปักกิ่งกล่าวว่า ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของมนุษยชาติโดยตรง เป็นปัญหาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในทุกด้าน การระดมสติปัญญาและรวมพลังจากทั่วโลกจึงจะสามารถหยุดยั้งการระบาดในครั้งนี้ ดังนั้นการดำเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุขทั่วโลกจึงมีความสำคัญยิ่ง และเชื่อมั่นว่าภายใต้ความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย จะสามารถระดมสติปัญญาและกำลังในการสร้างประชาคมด้านสุขอนามัยของมนุษยชาติได้อย่างแน่นอน (Bo/LF/ZI)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ