กต.จีนประกาศเอกสารย้ำจุดยืนของจีนในวาระ 75 ปีการก่อตั้งสหประชาชาติ
 การเผยแพร่:2020-09-11 15:50:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:ไชน่ามีเดียกรุ๊ป

วันที่ 10 กันยายน กระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศ “เอกสารว่าด้วยจุดยืนของจีนในวาระครบรอบ 75 ปีการก่อตั้งสหประชาชาติ ” โดยระบุท่าทีและจุดยืนของจีนที่มีต่อบทบาทของสหประชาชาติ สถานการณ์ระหว่างประเทศ การพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือต้านโควิด-19 และประเด็นอื่น ๆ

วันเดียวกัน นายเจ้า ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้อภิปรายเนื้อหาของเอกสารดังนี้ในงานแถลงข่าวว่า “เอกสารแสดงจุดยืนดังกล่าวนี้ชี้ว่า สังคมโลกต้องให้ความสำคัญต่อวาระการครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งสหประชาขาติ ร่วมมือกันพิทักษ์ผลสำเร็จของสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ของโลก ต่อต้านแนวคิดเอกภาคีนิยม ลัทธิครองความเป็นใหญ่ และการแสวงหาอำนาจทางการเมือง มุ่งยืนหยัดลัทธิพหุภาคี พิทักษ์รักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งพิทักษ์รักษาระบบโลกที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง และระเบียบวินัยของโลกโดยมีกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมสร้างสรรค์ประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกัน ” (Yim/Zi)


ช่องแนะนำ