เด็กฉลาดชาติเจริญ - สี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับวิชาชีพครู
 การเผยแพร่:2020-09-11 16:48:09   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

นายสี จิ้นผิง เคยกล่าวถึงครูของตนว่า ครูหลายคนได้อบรมสั่งสอนผม จนถึงตอนนี้ผมก็ยังจำหน้าตาของพวกท่านได้ พวกท่านให้ความรู้และอบรมคุณธรรมแก่ผม ทำให้ผมได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต

ตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนเป็นต้นมา นายสี จิ้นผิงเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนและห้องเรียนต่างๆ หลายครั้ง พูดคุยกับครูและนักเรียน นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า แผนพัฒนาประเทศร้อยปี ต้องมีการศึกษาเป็นพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา ต้องมีครูเป็นพื้นฐาน แสดงให้เห็นว่า ในใจของนายสี จิ้นผิง จัดให้การศึกษาอยู่อันดับแรกในยุทธศาสาตร์การพัฒนาประเทศมาโดยตลอด

\

ตั้งแต่จีนจัดการประชุมสมัชชาผู้แทนประชาชนจีนชุดที่ 18 เป็นต้นมา นายสี จิ้นผิงได้กล่าวชื่นชมและให้ความสำคัญกับผู้ประกอบวิชาชีพครูเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ(10 กันยายน) โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน ปี 2013 นายสี จิ้นผิง ได้ส่งสาส์นอวยพรครูทั่วประเทศขณะเยือนอุซเบกิสถาน

ปี 2014 ได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง

ปี2015ได้เขียนจดหมายถึงครูมณฑลกุ้ยโจวที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาของมหาวิทยาลัยครูปักกิ่งตามแผนการอบรมครูทั่วประเทศ

ปี 2016 ไปเยี่ยมครูและนักเรียนที่โรงเรียนปาอีของกรุงปักกิ่ง

\

และวันครูปี 2020 นี้ นายสี จิ้นผิง ก็ได้กล่าวอวยพรและส่งความปรารถนาดีถึงครูทั่วประเทศเช่นเคย แสดงให้เห็นว่า นายสี จิ้นผิง ให้ความสำคัญกับการศึกษาและเคารพเชิดชูในวิชาชีพครูยิ่ง

นายสี จิ้นผิง เคยกล่าวว่า ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชาติ การพัฒนาด้านการศึกษา ต้องทุ่มกำลังอบรมให้ครูอาจารย์มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ และมีชีวิตชีวา ต้องมีครูที่ดีและมืออาชีพจำนวนมาก เพื่อสร้างคุณูปการมากขึ้นต่อการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่ระดับโลกที่มีเอกลักษณ์ของจีนเอง เพื่ออบรมสั่งสอนคนรุ่นหลังให้เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบทอดสังคมนิยมตามแบบฉบับของจีน (Yim/chu/Zi)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ