นักศึกษาหญิงตุรกีหวังเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธ์จีน-ตุรกี
 การเผยแพร่:2020-09-14 18:27:31   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

นักศึกษาหญิง เจสซิกา ดูร์ดู เป็นนักศึกษาปีที่ 4 สาขาการเมืองโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกกลาง มีผลการเรียนเป็นอันดับ 1 ของคณะติดต่อกัน 3 ปี เป็นนักศึกษาดีเด่นแท้จริง ซึ่งเธอสนใจเรียนภาษาจีนกลางและการพัฒนาของจีนเป็นพิเศษ ในอนาคตหวังว่าตนเองจะได้ทำงานด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับจีน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับมิตรสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับจีน

เจสซิกา ดูร์ดูเห็นว่า จีนมีฐานะสำคัญในโลก และมีศักยภาพการพัฒนาที่ใหญ่หลวง เธอได้ให้ความสนใจต่อการพัฒนาและผลงานของจีนในเวทีโลก ขณะที่โควิดกำลังระบาดทั่วโลก เธอชื่นชมการควบคุมสถานการณ์และผลสำเร็จในการต้านโควิดของจีน

เจสซิกา ดูร์ดูกล่าวว่า ขณะต้านโควิดภายในประเทศ จีนยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอื่นๆ ซึ่งรวมถึงตุรกีด้วย แสดงให้เห็นความเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

เจสซิกา ดูร์ดูยังเป็นนักเรียนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกกลาง เคยเดินทางไปจีนและเรียนภาษาจีนกลางช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เธอกล่าวอย่างเปิดเผยว่า “ฉันชอบประเทศจีนและชาวจีน แผนการในอนาคตของฉันคือได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับจีน และหวังว่าจะมีโอกาสเป็นเอกอัครราชทูตหญิงตุรกีประจำจีนคนแรก ” (Yim/Lin/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ