อุโมงค์รถไฟจีน–ลาวสร้างเสร็จแล้ว!
 การเผยแพร่:2020-09-14 18:32:14   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เช้าวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยการทำงานอย่างหนักของผู้ก่อสร้างกว่า 1,200 คน เป็นเวลา 1,543 วัน อุโมงค์รถไฟมิตรภาพจีน - ลาว (เมืองคุนหมิง - กรุงเวียงจันทน์)  ได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการก่อสร้างส่วนที่อยู่ในจีนคิดเป็น 97.5% ได้ช่วยปูพื้นฐานให้กับงานสร้างทางรถไฟและเปิดให้บริการตลอดสาย

\

อุโมงค์รถไฟมิตรภาพจีน – ลาว ตั้งอยู่ในเขตพรมแดนระหว่างจีนกับลาว ระยะทางทั้งสิ้น 9.59 กิโลเมตร อยู่ในประเทศจีน 7.17 กิโลเมตร อยู่ในประเทศลาว 2.42 กิโลเมตร ความเร็วตามการออกแบบเป็น 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งชื่อว่า "อุโมงค์รถไฟมิตรภาพ" เพื่อแสดงถึงมิตรภาพอันดีต่อกันระหว่างจีนกับลาว

\

ทั้งนี้ ทางรถไฟจีน – ลาวตลอดทั้งสายมีความยาวรวมกว่า 1,000 กิโลเมตร เมื่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะให้บริการออกจากเมืองคุนหมิงในตอนเย็น และถึงกรุงเวียงจันทร์ในตอนเช้าของวันถัดไป (Yim/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ