โรงพยาบาลทิเบตมณฑลชิงไห่ดูแลสุขภาพเกษตรกรและชาวปศุสัตว์
 การเผยแพร่:2020-09-15 18:10:54   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

ที่อำเภอซิงไห่ จังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าทิเบตไห่หานของมณฑลชิงไห่ หลายปีมานี้ ยาทิเบตโบราณเปล่งประกายชีวิตใหม่ เกษตรกรและชาวปศุสัตว์ท้องถิ่นสามารถรับบริการทางการแพทย์แบบทิเบตได้ในหมู่บ้าน นอกจากนี้ นโยบายการรักษาพยาบาลที่ให้สิทธิพิเศษยังทำให้การรักษาพยาบาลไม่เป็นภาระ อีกทั้งทำให้ความตระหนักของชาวบ้านต่อการรักษาสุขภาพพัฒนาไปอย่างมาก

ปี 2009 โรงพยาบาลทิเบตของอำเภอซิงไห่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ นายโจว ลาไท่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวว่า ปัจจุบัน เรามีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จำนวน 170 คน ทุกปี จะใช้เวลา 1 - 2 เดือนเดินทางไปตามหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายยาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ชาวบ้าน  พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและรักษาโรคระบาด รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการดูแลสุขภาพของชาวบ้านให้สูงขึ้น อีกทั้งทำให้ความเคยชินด้านการรักษาพยาบาล ดัชนีสุขภาพ และความรู้ด้านการรักษาสุขภาพของชาวบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกะ หลัวเจีย ชาวปศุสัตว์ วัย 71 ปี เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเนื่องจากเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง และโรคสมองเสื่อม โดยมีค่าใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 4,000  หยวน แต่ขณะชำระเงินเขาจำเป็นต้องจ่ายเพียง 261 หยวนเท่านั้น ในจำนวนนี้ ประกันการรักษาพยาบาลครอบคลุมค่าใช้จ่าย 2,264 หยวน  ส่วนประกันครอบครัวยากจนจ่ายเงินชดเชยให้อีก 1,410 หยวน ขณะที่โรงพยาบาลยังให้ส่วนลดอีก 146 หยวน ทำให้เขาเสียค่ารักษาพยาบาลจริงเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ส่วนร้อยละ 94 มีประกันครอบคลุมทั้งหมด (tim/kt/zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ