ความงาม“ทะเลสาบเทียนฉือ”มณฑลไห่หนาน
 การเผยแพร่:2020-09-15 18:14:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

“ทะเลสาบเทียนฉือ” มีพื้นน้ำ 40 เฮกตาร์ อยู่ในวนอุทยานเจียนเฟิงหลิ่ง มณฑลไห่หนาน ทางภาคใต้ของจีน โดยอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าฝนเขตร้อน และยอดเขาสูงชัน ช่วงเช้าและยามพลบค่ำ จะมีหมอกบางๆ ปกคลุม เป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก (yim/cai)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ