เมืองหลานโจวจัด“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นข้างถนน”
 การเผยแพร่:2020-09-15 18:15:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อเร็วๆ นี้  เมืองหลานโจว ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้จัดแสดงสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ข้างถนน เช่น บะหมี่หลานโจว  กังหันน้ำ  น้ำเต้าแกะสลัก กลองไท่ผิง เป็นต้น  โดยมีข้อมูลอธิบายอย่างละเอียดประกอบด้วย  เพื่อแสดงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวชื่นชม และให้ชาวเมืองร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน (yim/cai)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ