จีนลงนามความร่วมมือสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" กับ 138 ประเทศและกว่า 30 องค์กรระหว่างประเทศ
 การเผยแพร่:2020-09-15 18:19:29   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

วันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปแห่งประเทศจีน ประกาศว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานชี้นำการสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง"  ของคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้จัดการประชุมส่งเสริมงานสำคัญด้าน  "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ประจำปี 2020 ที่เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน

ที่ประชุมได้สรุปความคืบหน้าและผลสำเร็จจากการสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและระหว่างประเทศในปัจจุบันอย่างละเอียด  ตลอดจนศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานในปีนี้และในอนาคต

จนถึงปัจจุบัน จีนลงนามเอกสาร 200 ฉบับ ด้านความร่วมมือสร้าง "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" กับ 138 ประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศกว่า 30 แห่ง (Tim/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ