เขตกวางสีจัดพิธีเริ่มต้นการเก็บเกี่ยว
 การเผยแพร่:2020-09-16 16:55:23   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

วันที่ 15 กันยายน ที่เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกวางสี ได้จัดงานกีฬาเกษตรกรทั่วประเทศจีนครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลต้าปี้โถว และพิธีเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรจีนประจำปี 2020

\

\

ในงานมีกิจกรรมแข่งขันหลากหลายที่เป็นเอกลักษณ์ชนเผ่าพื้นบ้านของกวางสี เกษตรกรต่างเข้าร่วมอย่างสนุกสนาน แสดงให้เห็นถึงโฉมหน้าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และพึงพอใจของเกษตรกรจีนยุคใหม่ (Yim/Ping/Sun)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ