> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc quyên tặng Liên Hợp Quốc số liệu che phù bề mặt Trái đất toàn cầu
 Mới nhất:2020-09-18 18:34:09   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 17/9 cho biết, Trung Quốc ngày 15/9 công bố số liệu che phủ bề mặt Trái đất toàn cầu có độ phân giải 30 mét phiên bản 2020 và quyên tặng cho Liên Hợp Quốc. Đây là một sản phẩm công toàn cầu nữa mà Trung Quốc cung cấp nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, là thể hiện cụ thể Trung Quốc thực tiễn chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết,

“Sự phân bố che phủ bề mặt Trái đất toàn cầu cũng như biến đổi là thông tin cơ bản quan trọng giám sát môi trường sinh thái, nghiên cứu biến đổi khí hậu, quy hoạch phát triển bền vững, sẽ cung cấp nền tảng cho đi sâu triển khai nghiên cứu biến đổi toàn cầu, thực hiện chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững, cải thiện hệ thống quản trị toàn cầu v.v, cũng sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc nhân loại ứng phó thách thức mang tính toàn cầu trong lĩnh vực sinh thái môi trường tài nguyên”.