> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Trung Quốc cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp cho Nam Xu-đăng
 Mới nhất:2020-09-18 18:36:16   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 17/9, tại Thủ đô Giu-ba, Nam Xu-đăng, đã diễn ra lễ bàn giao Trung Quốc viện trợ lương thực khẩn cấp cho Nam Xu-đăng, Đại sứ Trung Quốc tại Nam Xu-đăng Hoa Ninh tham dự lễ bàn giao.

Bộ trưởng công việc nhân đạo và quản lý thiên tai Nam Xu-đăng Peter Mayen Majongdit thay mặt chính phủ và nhân dân Nam Xu-đăng cảm ơn Chính phủ Trung Quốc kịp thời viện trợ lương thực cho Nam Xu-đăng. Ông nói, Trung Quốc lâu nay luôn dành cho Nam Xu-đăng viện trợ nhân đạo, còn tích cực giúp đỡ Nam Xu-đăng xây dựng cơ sở hạ tầng, viện trợ y tế, bằng hành động thực tế ủng hộ hoà bình và phát triển của Nam Xu-đăng. Mong hai nước Nam Xu-đăng và Trung Quốc tiếp tục tăng cường hữu nghị hợp tác và tăng thêm phúc lợi của nhân dân trong thời gian tới.