> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Diễn ra hội thảo “chống khủng bố, xóa bỏ cực đoan hóa và đảm bảo nhân quyền”
 Mới nhất:2020-09-18 18:38:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Hội thảo quốc tế trực tuyến về “chống khủng bố, xóa bỏ cực đoan hóa và đảm bảo nhân quyền” do Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Giơ-nơ-vơ, Phái đoàn thường trực Cam-mơ-run tại Giơ-nơ-vơ và Hội Nghiên cứu nhân quyền Trung Quốc đồng tổ chức đã diễn ra vào 17/9, nhân sĩ Trung Quốc và nước ngoài tham dự hội thảo cho rằng, chống khủng bố là trách nhiệm chung của tất cả các nước, không nên xuất hiện tiêu chuẩn kép và chính trị hóa.

Được biết, tham dự hội thảo quốc tế trực tuyến lần này có quan chức phái đoàn thường trực các nước Bỉ, Bê-la-rút, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Lào, I-ran, Xy-ri, A-rập Xê út, Bra-xin, Vê-nê-xu-ê-la v.v tại Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ, trợ lý cơ chế đặc biệt Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện các tổ chức phi chính phủ v.v.