ธนาคารเพื่อการพัฒนาจีนปล่อยเงินกู้ขจัดความยากจน 1.5 ล้านล้านหยวน
 การเผยแพร่:2020-09-21 15:43:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

สถิติจากธนาคารเพื่อการพัฒนาจีน (ซีดีบี) แสดงว่า ตั้งแต่ปี 2016 จนถึงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ธนาคารได้ปล่อยเงินกู้เพื่อสนับสนุนงานขจัดความยากจนเป็นจำนวนถึง 1.5 ล้านล้านหยวน เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนยากจน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมในเขตยากจนของจีนธนาคารเพื่อการพัฒนาจีนเป็นองค์กรการเงินเพื่อสนับสนุนการบุกเบิกพัฒนาประเทศ มีภาระหน้าที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญระยะกลางและระยะยาว ด้วยวิธีปล่อยเงินกู้และการลงทุนระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ด้านการเงินด้วย (Yim/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ