จีนจัดกิจกรรม“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 2020”
 การเผยแพร่:2020-09-21 15:52:34   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 19 กันยายน งานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จีนประจำปี 2020 เปิดฉากขึ้นแล้วภายใต้หัวข้อ "บรรลุเป้าหมายพอกินพอใช้อย่างเต็มที่ พัฒนาวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน" โดยกิจกรรมจะมีไปถึงวันที่ 25 กันยายน ซึ่งปีนี้จะเน้นเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการรับมือภาวะฉุกเฉิน ผ่านรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

ตลอดสัปดาห์ทั่วประเทศจีนจะพร้อมใจกันจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การจัดเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัยสาธารณะ ด้านการประหยัดน้ำ ทั้งในสถาบันการศึกษา ในเขตชนบท และในวิสาหกิจองค์กรต่างๆ เป็นต้น (Yim/Ldan/Zhou)


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ