ปิดงานมหกรรมอุตสาหกรรมนานาชาติจีนครั้งที่ 22 ดึงดูดผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น
 การเผยแพร่:2020-09-21 15:53:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา งานมหกรรมอุตสาหกรรมนานาชาติจีนครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน ได้ปิดฉากลงแล้วที่ศูนย์นิทรรศการนครเซี่ยงไฮ้ โดยดึงดูดผู้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.3 งานปีนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน กระทรวงพาณิชย์จีน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีน สภาสังคมศาสตร์จีน และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติ เป็นต้น

\

ในฐานะที่เป็นงานมหกรรมด้านอุตสาหกรรมระดับประเทศงานแรกของปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้สภาพการณ์ที่ถือการป้องกันควบคุมโควิดเป็นสภาวะปกตินี้ โดยมีหัวข้อหลักว่า "การพัฒนาใหม่ทางอุตสาหกรรม ด้วยพลังเสริมจากเทคโนโลยีอัจฉริยะและอินเตอร์เน็ต" ได้ดึงดูดผู้ประกอบการ 2,238 รายจาก 22 ประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วมจัดแสดง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นธุรกิจและทุนต่างชาติครองสัดส่วน 20 (Yim/Ldan/Zhou)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ