นาขั้นบันไดเหลียนเหอ เหลืองอร่ามตาในกันยา
 การเผยแพร่:2020-09-22 16:53:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เมื่อย่างเข้าสู่เดือนกันยายน นาขั้นบันไดเหลียนเหอ ตำบลเหลียนเหอ อำเภอโหยวซี มณฑลฝูเจี้ยน จะแปรสภาพเป็นทุ่งรวงทอง ที่มีสีเหลืองอร่ามงามตาตัดสลับกับดงหญ้าและแมกไม้ที่เขียวขจีโดยรอบ ประกอบกันเป็นม้วนภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สวยงามยิ่ง

\

ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์นี้ ใบหน้าของชาวนาทุกคนต่างมีอิ่มเอิบไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข (YIM/LING/CHU)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ