มองโกเลียในพบซากโบราณสถานแหล่งข้อมูลวิจัยสภาพดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 การเผยแพร่:2020-09-22 16:56:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 20 กันยายน สถาบันวิจัยโบราณคดี เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ประกาศพบซากโบราณสถานไหน่เหรินเถาเล่อ ในอำเภอเซียงหวงฉี เมืองซีหลินกัวเล่อ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งมีอายุราว 8,400 – 7,600 ปี ถือเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคหินใหม่ที่มีขนาดใหญ่สุดที่พบในพื้นที่ภาคกลางของเขตมองโกเลียในในปัจจุบัน ที่นี่พบบ้านเรือนในช่วงต้นยุคหินใหม่กว่า 270 หลัง กระดูกสัตว์ เศษเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงเครื่องใช้ที่ทำจากกระดูกและอุปกรณ์ที่ทำจากหินจำนวนมาก

\

การพบซากโบราณสถานดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการผลิตและการดำรงชีวิตดั้งเดิมของพื้นที่ทางภาคเหนือของจีน (Tim/LR/Zdan)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ