อาคารสูงของเมืองเซี่ยเหมินถูกนำออกประมูล
 การเผยแพร่:2020-09-22 17:04:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:CRI

\

เนื่องด้วยฝ่ายลงทุนประสบปัญหาติดขัดทางการเงิน ทำให้อาคารศูนย์นานาชาติเมืองเซี่ยเหมิน มูลค่าประมาณ 5,200 ล้านหยวน ซึ่งเริ่มสร้างเมื่อปี 2003 ไม่อาจแล้วเสร็จ และต้องถูกนำออกประมูลเมื่อเร็วๆ นี้ โดยอาคารดังกล่าวสูง 339.88 เมตร ใช้เหล็กกล้า 47,000 ตัน เป็น 7 เท่าของน้ำหนักหอไอเฟล (Yim/Chu)

\

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ