กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมนับถอยหลัง 500 วัน โอลิมปิกฤดูหนาว 2022
 การเผยแพร่:2020-09-22 16:16:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:CMG

\

วันที่ 20 กันยายน คณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ปักกิ่ง 2022 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมกำแพงเมืองจีน นับถอยหลัง 500 วัน งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง ที่กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่ง ใน เขตเหยียนชิ่งของกรุงปักกิ่ง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม “โอลิมปิกอีก  500 วัน ไปให้ทัน”

\

นายเหอ เจียงไห่ รองเลขาธิการ คณะกรรมการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง กล่าวปราศรัยว่า การนับถอยหลัง 500 วัน หมายถึง การเตรียมงานทั้งหมดเข้าสู่ขั้นทดสอบอย่างเป็นทางการ สถานที่จัดการแข่งขันทั้งหมดจะสร้างแล้วเสร็จภายในปีนี้ เมื่อสอดคล้องกับมาตรฐานแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองใช้งานจริง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อประชาสัมพันธ์งานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแก่ประชาชนทั่วประเทศ เผยแพร่กีฬาฤดูหนาว พร้อมกับกระตุ้นให้เพื่อน ๆ ทั่วโลกมาร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมโอลิมปิกฤดูหนาว

\

วันเดียวกัน กลุ่มเป่ยเอ้า ผู้สนับสนุนการแข่งขันและให้บริการในพิธีมอบรางวัลของงานกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกฤดูหนาว 2022 ยังได้จัดกิจกรรมวิ่งไปตามถนนหัวข้อ “วิ่งไปยังปี 2022” ในพื้นที่จัดการแข่งขันใน 3 เมือง ได้แก่ กรุงปักกิ่ง เขตเหยียนชิ่ง และเมืองจางเจียโข่ว พร้อมจัดกิจกรรมวิ่งออนไลน์โดยเปิดตัวกิจกรรมในแอปพลิเคชันส่งเสริมให้ผู้ชื่นชอบการวิ่งทำเป้าหมายวิ่งครบ 2022  กิโลเมตรก่อนเปิดงานกีฬาโอลิมปิก (Tim/LR/ZDan)

\


ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ